Mikael Forsgren

April 26, 2021

Opt out of tracking on iOS 14.5

Settings > Privacy > Tracking > Turn off "Allow apps to request to track". Settings > Privacy > Apple Advertising > Turn off "Personalised Ads".
Read more

April 12, 2021

Köpes: Nishiki Road Master

Jag saknar min Nishiki Road Master! Hör av dig om du har en till salu! mikaelf@hey.com
Read more

March 8, 2021

Dataskyddsförordningen

Kapitel I – Allmänna bestämmelser Artikel 1 Syfte 1. I denna förordning fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter. 2. Denna förordning skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av ...
Read more

March 4, 2021

HEY World 🌍

Hey!
Read more