Mikael Forsgren

November 29, 2021

Visa covidbevis på ett säkert sätt 🔐📱

(In English below ⬇️)

Du kan använda guidad åtkomst för att tillfälligt låsa skärmen på din iPhone till en app om du behöver lämna över din telefon för att visa ditt covidbevis.
Genvägen Visa Covidbevis.jpg

Många i Sverige lagrar sitt covidbevis i Kivra. Skapa en genväg som sätter ljusstyrkan till 100%, öppnar Kivra och startar guidad åtkomst. Du kan lägga till genvägen genom att följa länken på din iPhone.
Tryck på baksidan.jpg

Du kan aktivera genvägen genom att trycka snabbt två eller tre gånger på baksidan av din iPhone. Du hittar inställningen i Inställningar > Hjälpmedel > Tryck > Tryck på baksidan > Tryck snabbt två eller tre gånger.
Kivra SV.jpg

Det är sällan en bra idé att lämna över sin mobiltelefon olåst till en främling. På många arbetsplatser finns en informationssäkerhetspolicy som förbjuder det. Denna tråd finns även publicerad på https://mikaelf.com/visa-covidbevis.



You can use Guided Access to temporarily lock the screen of your iPhone to an app if you need to hand over your iPhone when showing your covidbevis.
The Shortcut Show Covidbevis.jpg

Many people in Sweden uses Kivra to store their covidbevis. Create a shortcut that sets the brightness to 100%, opens Kivra and starts Guided Access. You can also follow the link on your iPhone.
Back Tap.jpg

You can activate the shortcut by tapping two or three times on the back of your iPhone. You find the setting in Settings > Accessibility > Touch > Back Tap > Double or Tripple Tap.
Kivra EN.jpg

It's hardly ever a good idea to hand over your unlocked phone to a stranger. Also, many workplaces forbid it in their information security policy.

This thread is also published on https://mikaelf.com/visa-covidbevis.

About Mikael Forsgren

Law, IT and everything in between. More on mikaelf.com